Osebergskip testet

I april ble to modeller av Osebergskipet testet i Skipsmodelltanken på Marintek. Den ene model len var av skipet slik det ble rekonstruert i 1904. Den andre var en ny rekonstruksjon, med bredere forskip og større spring i kjølen. Det har vært mange spekulasjoner om hva slags fartøy Osebergskipet var. Var det konstruert for innenskjærs fart, for havseilas – eller bare bygd for hauglegging på 800-tallet? En kopi av det rekonstruerte skipet som ble sjøsatt på 1980-tallet, viste nemlig elendige sjøegenskaper. Men enkelte har ment at skipet ble satt feil sammen under gjenoppbyggingen. Og modelltestingen av den nye rekonstruksjonen tyder på at de kan ha rett. Dette skipet var en god seiler. Det var bygd for stor fart og kunne fint krysse Skagerrak.