Forurensing


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Kunstige hvalhaler beveger skip

I over 150 år har folk forsøkt å utnytte bølgeenergi til å drive skip fremover. Nå er norske forskere i ferd med å lykkes.

Kan rense sur nedbør fra Kinas kullkraftverk

Kjemiprofessor Olav Erga har utviklet en banebrytende metode for å rense avgasser som skaper sur nedbør. Han tror Kina kan bli det første landet som satser massivt på denne renseprosessen.

Heder til teknologiutviklere

Han har i et halvt århundre forsket på hvordan man kan skille ut skadelige gasser fra utslipp. Onsdag kveld var professor Olav Erga fra NTNU en av tre prisvinnere under Technoport Awards.

Utslippsfri varetransport

Elbiler, ubemannet varemottak og bestilling av parkeringsplass er veien til effektiv varetransport med nullutslipp, mener forskere.

Asfalt for tøffare tider

Det er ikkje lett å leggje asfalt som står seg mot eit norsk klima. Og vanskelegare kjem det til å bli.

Blyfri elektronikk

Ny metode gjør det mulig å unngå giftige, blyholdige stoffer i elektroniske artikler.

Gemini.no logo

En ny jernalder?

Teknologisk er det fullt mulig å lage jern uten å forurense. Det spørs bare hva vi er villig til å betale.

Avfallsplassen

Miljøgifter frå tre kontinent finn vegen til iskalde Arktis – og inn i dyra som lever der.

Gemini.no logo

Små sporven full av miljøgift

Gråspurv-bestanden i Norge er på vei nedover, men man har ikke visst hvorfor. Nå viser en fersk NTNU-studie at den er full av miljøgiften deca-BDE. – Miljøgifter kan være en viktig årsak til bestandsnedgangen, advarer forskerne.

Gemini.no logo

Smarte Grøfter

Økologiske grøfter kan ta unna forurensning fra smeltevann.

Låg fart – mindre støv

Om ein bil med piggdekk senkar farten frå 50 til 30 km/t, blir støvmengda han virvlar opp, halvert.

Bedre fyring på et blunk

Den gamle vedovnen kan bli både mer miljøvennlig og mer energieffektiv ved hjelp av noen enkle grep.

Gemini.no logo

Vi må vise at vi har verdens beste kunnskapsbaserte forvaltning

Norge må gjøre nordområdene til et foregangsområde for bærekraftig utvikling. Det må skje gjennom aktiv bruk av naturressurser, en offensiv utenrikspolitikk og strenge miljøkrav. Det mener polarforsker Olav Orheim – i dag ansatt i Norges forskningsråd.

KORTNYTT

Olje i is

I et tre-årig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statoil og […]