Liksom-Arktis på laben

Hva gjør vi om vi får et oljeutslipp i nord?

SINTEF satser nå tungt på oljevern i ekstremt kalde strøk. Nylig ble et avansert laboratorium åpnet ved SINTEF SeaLab. Her kan myndigheter og industri teste ut alle slags utslippsscenarier i isødet – noe som igjen kan gi kunnskap om hvordan ulike oljeutslipp bør håndteres.

I laboratoriets største basseng på 40 kvm kan oljevernutstyr testes i sjøvann – med inntil fem knop strømhastighet og med ulike bølgeforhold. Temperaturen kan reguleres fra -20 til +20 grader celsius. Andre forhold kan også testes – som ising på utstyr. Inntil 30 centimeter med sjøis kan fryses, og med en spesiell bunn i bassenget er det mulig å sette opp et tårn der utslipp av gass og olje under vann kan studeres.

Forskerne har strandbasseng som kan plasseres delvis ut i det store bassenget. Med skrå bunn kan ulike strandsubstrater og olje legges på, og tidevann og bølger simuleres. Slik kan egenskapene til de ulike oljene blir testet på sand og andre underlag som vil representere ulike strandtyper.

I et eget rom står et forvitringsbasseng som er spesialdesignet.

Med en oval renne på 4×2 meter kan alt som påvirker oljens oppførsel på sjøen under ulike værforhold, rekonstrueres ved hjelp av avansert teknologi: både temperaturer, strøm, vind, sollys, bølger og isforhold. Oljen skvulpes rundt i renna, og gjennom vinduer kan forskerne se om den tyntflytende oljen for eksempel vil klumpe seg etter noen dager, og forutsi hvordan den vil oppføre seg både på sjø og på strand.

Anlegget har totalt kostet 40 millioner kroner, og Statoil har bidratt med 6 millioner til oppbygging og instrumentering.

Tekst: Åse Dragland

Foto: SINTEF Materialer og kjemi

Vitenskapelig rådgiver: Per Daling, SINTEF