Norsk oljevernkompetanse til murmansk

SINTEF vil bygge opp en egen seksjon for oljeanalyse i det føderale kontroll- og testlaboratoriet i Murmansk. Tiltaket skal bidra til at Norge blir i bedre stand til å håndtere et oljeutslipp ved et eventuelt havari på de russiske oljetankerne som går langs kysten vår. Det er transporten av seks til åtte oljetankere her hver dag som lenge har skapt bekymring. Dersom en oljetanker med 100 000 tonn råolje ombord går på grunn i Finnmark, kan dette få store økologiske konsekvenser for miljøet. Basert på et initiativ fra SINTEF, har Statoil gått inn og finansiert oppbyggingen av et laboratorium i Murmansk. SINTEF har fått midler til å sette i gang et toårig prosjekt med kompetanseoverføring til russerne. Målet er at samtlige oljelaster som går ut fra Kola, blir analysert først med hensyn på oljenes forvitringsegenskaper. Slik kan Kystverket sette inn riktige tiltak ved en oljevernaksjon.