NY BEDRIFT: Skal lage ultrareint vann

SINTEF-knoppskuddet Ecowat skal fjerne selv de heftigste forurensninger fra vann – og kan samtidig rense vannet ultrareint.

Forurensninger som løser seg i vann, er vannrensernes hodepine, enten det handler om maursyre fra siloer, vaskemidler fra husholdninger eller oljeholdig vann fra oljebrønner. I dag trengs svære renseanlegg for å fjerne slike stoffer fra vannet. Nyetablerte Ecowat AS i Trondheim baserer seg på mindre og energibesparende renseanlegg. Disse vil takle tøffe forurensninger og om nødvendig rense ultrareint på en gang. SINTEF-teknologien snur opp ned på prinsippene som brukes ved tradisjonell vannrensing.

Det vanlige er å trekke de forurensende komponentene ut av væskestrømmen – ved hjelp av alt fra filtrering til destillasjon. Ecowat går motsatt vei. Selskapet trekker rene vannmolekyler ut av forurensede væskestrømmer. Selskapets teknikk har et stort bruksområde, alt fra rensing av drikke- og avløpsvann og avsalting av havvann, til framstilling av ultrareint vann for industrien og rensing av produsert vann på oljeplattformer.