Bedre miljø i luftrommet

I desember ble fellesforetaket SESAR Joint Undertaking lansert ved en seremoni i Brussel. Sammen med 14 andre selskaper deltar konsortiet Natmig, der SINTEF er en av fire deltakere. SESAR Joint Undertaking er et offentlig-privat partnerskap som tar for seg forskning innen lufttrafikkledelse. Med 2.1 milliarder euro til disposisjon, skal luftfartsprogrammet utvikle et europeisk modernisert system for regulering av flytrafikk.

SESAR har som mål å fjerne overbelastningen av det europeiske luftrommet, bidra til punktlige flyvinger og redusere lufttransportens påvirkning på klimaet. Med bakgrunn i avansert kommunikasjonsteknologi skal det bli mulig å utnytte kapasiteten bedre i luftrommet og fjerne ti prosent av uheldige innvirkninger som hver flytur påfører på miljøet. Selv om luftfarten bidrar med kun 2–3 prosent av verdens CO2 utslipp, er miljøansvarlighet vektlagt av SESAR.