Olje i is

I et tre-årig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statoil og Norsk Hydro, har SINTEF sammen med NILU og UiB har undersøkt hvordan oljesøl oppfører seg i is. Denne kunnskapen er viktig med tanke på biologiske effekter av oljesøl i arktiske strøk – og med tanke på å etablere en oljevernberedskap for isfylte farvann.

I tillegg til å finne ut mer om oljens forvitringsegenskaper, har forskerne også studert fotooksidering av oljen, og hvordan de vannløselige komponentene i olje sprer seg i isen.