Miljøovervåking


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Norsk jordbruk ingen miljøidyll

I reklamene trives kyrne på rene, norske beitemarker. De kan knapt ha noen negative virkninger på miljøet. Men det er ikke helt slik.

Ismåke i knipe

Miljøgifter har gitt tynnere eggeskall hos den sjeldne ismåken. Det kan redusere bestanden dramatisk.

Gemini.no logo

Havets egen miljøsensor

Siden 2004 har forskere ved SINTEF arbeidet med raudåte som fôr til oppdrettsfisk – […]

Renvasker dammer

Vannkraftreservoarer har hatt dårlig klimarykte. Nå er verstingstemplet borte.

Avfallsplassen

Miljøgifter frå tre kontinent finn vegen til iskalde Arktis – og inn i dyra som lever der.

Hundreårsras verre enn antatt?

At fjellpartiet Åkneset i Stranda kommune er ustabilt, er en kjent sak. Det regnes for sannsynlig at det vil komme et større ras ned langs den stupbratte fjellsiden i løpet av de kommende hundre år.

Ikke no’ søl takk!

«Isdykking og måling av oljetykkelse under is er kjempespennende avbrekk fra kontor tilværelsen i Trondheim.»

Gemini.no logo

Vi må vise at vi har verdens beste kunnskapsbaserte forvaltning

Norge må gjøre nordområdene til et foregangsområde for bærekraftig utvikling. Det må skje gjennom aktiv bruk av naturressurser, en offensiv utenrikspolitikk og strenge miljøkrav. Det mener polarforsker Olav Orheim – i dag ansatt i Norges forskningsråd.

KORTNYTT

Olje i is

I et tre-årig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statoil og […]