vindmøller

Samarbeid om miljøsertifisering

Norwegian Green Building Coincil (NGBC) og SINTEF har signert en samarbeidsavtale om sertifisering av bygg i henhold til BREEAM-NOR.

Målet med avtalen er at BREEAM-NOR skal bli et allment brukt klassifiseringsverktøy i hele Norge, støttet av den markedskraften som NGBC representerer og den akkreditering SINTEF har for sertifisering.