fabrikkpipe

Vil rense indisk sementindustri

I sommer signerte SINTEF og den norske ambassaden i Dehli en avtale som har som mål å bøte på miljø- og avfallsproblemene i India. SINTEF vil ha en raskere og bedre behandling av farlig industriavfall i India. Avfallet kan nemlig erstatte deler av jomfruelige råmaterialer og fossile brennstoffet som i dag benyttes i energi- og ressursintensiv industri. Gjennom dette får man både behandlet industriavfall og redusert CO2-utslippene. Det fireårige programmet startet opp i juni.