Når flere bidrar med måleinformasjon, skapes det miljøengasjement, og man får nyttig informasjon på dager med høy forurensing eller høyt utslipp av pollen. Foto: Citi-Sense.

Nå skal du og jeg overvåke miljøet

  • Av
    Publisert 09.02.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Miljøinformasjon om CO2, svevestøv og pollen skal ikke bare samles inn av noen få målestasjoner. Nå skal syklister, bussjåfører og hvermannsen i Oslo delta.

– I dag skjer miljømålinger via dyre stasjoner fordelt rundt i hvert land. Men nå når alle går rundt med mobil og teknologien har utviklet seg, kan vi selv bidra med måleinformasjon av ulike slag, sier Arne Berre ved SINTEF IKT.

FAKTA

  • Eu's miljøprosjekt Citi - Sense (2012-2016) vil måle forurensingen som den enkelte innbygger utsetter seg for. Dette skjer ved at minisensorer og annet elektronisk utstyr samler inn miljødata til et online dataregister. Prosjektet har som mål å forbedre livskvaliteten i byer. Prosjektet prøver å motivere lokalbefolkningen og øke bevisstheten i befolkningen. Omfatter 27 partnerinstitusjoner og ni byer i Europa. Prosjektet ledes av NILU.
  • EU-prosjektet Citi-Sense-MOB går fra 2013-2015 Her skald et monteres sensorer på mobile plattformer (busser og sykler) for å drive jevnlige malinger. I prosjektet har fire norske partnere hvert sitt hovedfokus: NILU  på kvalitet av sensordata, SINTEF  på integrasjon mot internasjonale standarder og datavisualisering, Kjeller Innovasjon på bruk av sensordata for andre anvendelser, og UNIK ser på brukerinvolvering.
  • Sensorene er produsert av ulike europeiske selskaper fra Storbritannia, Serbia og Spania.

– Mer og bedre informasjon er spesielt verdifullt på dager med høy forurensing eller høyt utslipp av pollen. At mennesker selv gjør målinger, kan også skape engasjement i eget miljø. Hver og en kan nå få nyttig informasjon tilbake om ulike tilstander.

Det er i EU prosjektene kalt Citi-Sense og Citi-Sense-MOB at det skal utvikles teknologi så vanlige folk kan samle inn miljøinformasjon. Forskere fra Norsk institutt for luftforskning (NILU), SINTEF og Universitetssenteret på Kjeller deltar fra norsk side, og er godt i gang.

Ekstrarute: I fjor høst presenterte Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) det første målesystemet for luftkvalitet som er sykkel-basert. El- sykkelen fra EVO er tilpasset slik at man kan sykle og måle luftkvaliteten samtidig. Sensorplattformen er levert av DunavNET, og måler en hel rekke parameter som NO2, CO, CO2 i tillegg til luftfuktighet og temperatur. Dataene blir tilpasset det internasjonale format for jordobservasjonsdata (GEOS), og er tilgjengelig for alle som er interesserte. Tiltaket er en del av prosjektet CITI-SENSE-MOB. Det ble syklet i høst og syklingen tas opp igjen så snart snøen forsvinner. – På sikt vil vi kontakte Bymiljøetaten i Oslo å diskutere spesielle målekampanjer, hvor vi ønsker målingen, på hvilken tid av døgnet m.m., opplyser professor Josef Noll.

I fjor høst presenterte Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) det første målesystemet for luftkvalitet som er sykkel-basert. El- sykkelen fra EVO er tilpasset slik at man kan sykle og måle luftkvaliteten samtidig. Sensorplattformen er levert av DunavNET, og måler en hel rekke parameter som NO2, CO, CO2 i tillegg til luftfuktighet og temperatur.

Sensorer på busser

– Vi er nå i dialog med Oslo kommune for å plassere sensorer på busser som kan måle luftkvalitet langs veiene. Denne informasjonen kan bussjåførene selv ha nytte av. De vil se hvordan akselerasjon og kjørestil påvirker resultatene, og kan lære seg å kjøre mer “økologisk”, forteller Berre.

Driftssjef i Nobina Oslo Vest, Magne Elvik, bekrefter at sensorer skal testes på to gassbusser i begynnelsen av april. Bussene vil trafikkere i området Grorud, Sinsen, Jernbanetorget og ut til Fornebu. Om testingen går som den skal, vil ytterligere åtte busser være med på forsøket.


På gatelykter og el-sykler

Fjoråret gikk stort sett med til å teste ut teknologi og få alt til å virke så man får data inn som kan benyttes av mange i etterkant. I de kommende månedene skal selve målingene gjøres.

Nuria Castell i NILU kan fortelle at til sammen 40 statiske sensorer vil bli utplassert i Oslo.
– Luftkvalitet er en offentlig bekymring også i Norge, sier hun. Vi vil for eksempel montere sensorer på gatelykter for å dekke sentrumsstrøk med høy forurensing, men også benytte nabolag rundt Ring 2 og 3, og på Bygdøy.

Tjue sensorer skal deles ut til frivillige i Oslo, og vil også bli gitt til for eksempel parkeringsvakter som utsettes for forurensing i jobben sin. Foto: Citi-Sense.

Tjue sensorer skal deles ut til frivillige i Oslo, og vil også bli gitt til for eksempel parkeringsvakter som utsettes for forurensing i jobben sin. Foto: Citi-Sense.

Også bærbare sensorer skal benyttes. 20 sensorer skal deles ut til frivillige i byen, og vil også bli gitt til arbeidstakere som er utsatt for urban forurensning i jobben – som for eksempel parkeringsvakter.

Osloborgere skal også kunne bruke sykkel til å måle luftkvaliteten – og minst én sensor skal monteres på el- sykkel.
– Ja, det har vært forsinkelser, bekrefter Castell. Vi starter nå til våren med to busser, en sykkel og fem faste sensorer montert i byen. Så vil vi ha full distribusjon i slutten av sommeren med flere busser, og til høsten vil vi ha installert alle de faste sensorene og sensorene som skal bæres av mennesker. Målingene skal da kjøres i byen i hele 2015.

Knapp på jakkeslaget

I desember testet SINTEF ut håndholdte enheter for å hente inn data om vær og vind samt en liten knapp på jakkeslaget for å måle UV-stråling.
– Nå har vi sendt utstyret over til Bilbao der testingen skal gjøres i større målestokk, forteller Arne Berre. I tillegg har vi to forskere som jobber med en sensorboks som skal ut til Horten skole nå i februar der det skal gjøres målinger på CO2-nivå i  inneluft. Marika Lüders som til daglig arbeider med sosiale medier, vil blant annet se på hvordan elevene deler informasjonen om målingene på Facebook og Twitter.

Ute i Europa er et trettitalls partnere i gang med målinger og uttestinger. Partene skal levere både innendørs og utendørs målinger.  Med et så stort datamateriale, vil EU kunne foreta sammenligninger og få et grunnlag for felles løsninger, samt en deling av teknologi.

Se video som gir oversikt over hele prosjektet:

Neste trinn vil gå på hvordan man skal greie å engasjere folk framover gjennom brukerdeltakelse og arbeidsgrupper. Planene er å teste ut teknologien med utvalgte personer i 2014, og så gjøre dette videre tilgjengelig i løpet av 2015.

 

SE websidene www.citi-sense.eu og www.citi-sense-mob.eu for mer informasjon.

Kveldsnytt: http://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/nnfa23020914/09-02-2014