Foto: Wikipedia/Pkuczynski

Mårhunden sprer seg

  • Publisert 05.12.12

En studie har vist at mårhunden vandrer og sprer seg raskt til nye områder, gjerne over lange områder.

Hanner og hunner har lik atferd. Mårhunder ble utstyrt med radiosender av forskere ved NTNU.

Mårhunden er et rovpattedyr som er godt skikket til å overleve i norsk, barsk vinter og natur. Den trives best i våtmarker på lavlandet. Mårhunden står på norsk svarteliste.