Robot under vann

Ny tid under vann

I høst åpnet NTNUs nye laboratorium for avansert undervannsrobotikk: AUR-lab. Her skal det drives anvendt forskning i nært samarbeid med industri og myndigheter. En samling av forskningsgrupper innenfor blant annet marinbiologi, teknologi og marinarkeologi vil dermed kunne produsere vitenskapelige resultater som tidligere har vært uoppnåelige.

Laboratoriet vil arbeide med miljøovervåkning, marin forskning og offshore olje- og gassvirksomhet, og bidra til bærekraftige og miljørobuste løsninger. Det kan få betydning for hele nordområdeforskningen og forvaltningen.

Satsingen er et skritt på veien mot det planlagte «Ocean Space Center» i Trondheim