Satellitter passer på havstrømmene

Klimaet endrer seg. Gjør havet det også? Nye målemetoder gir svar.

Høydemåling ved hjelp av observasjonssatellitter har revolusjonert muligheten for klimaovervåking av havet. Målingen bidrar til å gi rask og nøyaktig informasjon, og gjør forskerne i stand til å oppdage endringer i havstrømmer og vannstand på et tidlig tidspunkt. Målemetoden kalles satellitt-altimetri. Den bygger på landmålingsmetoder ved hjelp av satellitter, og er utviklet av NTNUs geomatikk-gruppe.

Utfordringen til NTNU-forskerne var at vann er i stadig bevegelse, og at det måtte tas høyde for mange feilkilder: Som at jorda er flattrykt ved polene. Som at jordas gravitasjon (tyngdekraft) ikke er like sterk overalt. Som at månens gravitasjon setter både jordskorpe og vannmasser i bevegelse, det vi kaller tidevann og tidejord.

Geomatikerne kom likevel fram til en målemetode som kan bestemme den gjennomsnittlige høyden på havoverflaten med et par centimeter. I prinsippet kan altimetri-model-lene brukes til å følge med alle verdens hav, til samme tid og over en lang tidsperiode.

Modellene ble utviklet som en del av Forskningsrådets Octas-prosjekt. Octas (Ocean Circulation and Transport Between North Atlantic and the Arctic Sea) studerte havstrømmer, varmetransport og havoverflate med tanke på klimaendringer.

Prosjektet var konsentrert om områdene mellom Nord-Atlanteren og Arktis, med spesiell oppmerksomhet rundt Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Blant samarbeidspartnerne i prosjektet var NTNU, Statens Kartverk; Nansen senter for miljø og fjernmåling; universitetene i Oslo, Bergen og Ås; samt danske og amerikanske forskningsmiljøer.

Octas ble startet i 2003 og formelt avsluttet i 2007. Men mye av arbeidet fortsetter.

Tekst: Synnøve Ressem

Kilde: Professor Hossein Nahavandchi, NTNU

Grafikk: Shum&Braun2004