anlegg og transport

Jakten på lavere strømregning

Energibransjen vil innføre «rushtids-avgift» på strøm. Det kan bli vrient for kundene å følge med på prisene. Men hjelp er underveis.

Lønnsomt å skifte ut asfalt

På enkelte veier kan vi spare store summer ved å skifte til mer slitesterk asfalt. Kanskje snakker vi om flere hundre millioner i året.

Gangfelt gir falsk trygghet

– Dårlige gangfelt øker ulykkesrisikoen. Sikkerheten for fotgjengerne ville mange steder vært bedre uten oppmerket gangfelt, mener NTNU-professor.

Søvnig bak rattet?

En ulv med lysende øyne materialiserer seg i mørket på motorveien. Hva gjør du – kjører i grøfta, eller bråvåkner og skjerper deg?

Gemini.no logo

Veiene skal klimasikres

Veier renner bort, og bruer raser sammen under voldsomme vannmasser. Det er på tide å bringe klimadata med i betraktningen når man bygger veier, mener forskere ved NTNU.

Gemini.no logo

Kvikkleireskred utløses uten ytre påvirkning

Oppbygging av vanntrykk er vanlig utløsningsårsak for jordskråninger, men det ser ikke ut til å være vesentlig for stabiliteten i en kvikkleireskråning. Derimot spiller leiras indre liv en større rolle.