Verdien av et menneske

Økonomieksperter vil ha verdien av et menneskeliv med i flere økonomiske beregninger og analyser.

Prislappen for et statistisk liv (VSL) foreslås til 30 millioner 2012-kroner for alle sektorer, ikke bare samferdsel som tidligere.

Et utvalg med blant andre Gro Holst Volden fra NTNU/SINTEF har levert rapport om samfunnsøkonomisk analyse til finansministeren.