MINIPORTRETTET: BRENNAKTUELL

Hva forsker du på nå?

Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse. Dette er et tverrfaglig område som foruten brannteknikk omfatter bygningsteknikk, historie, risiko og sårbarhet, og organisasjons- psykologi. Hvordan kan man hindre at brann oppstår, forhindre at den vokser seg stor, og forhindre at brann i ett hus sprer seg videre og skaper en ødeleggende bybrann? Brannsikringstiltak må være skånsomme, så de ikke ødelegger bygningene de skal verne.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Det brenner for ofte i Norge i dag. Jeg ville derfor startet et prosjekt der målet var å utvikle mer optimale måter å brannsikre bygninger på. Prosjektet skulle resultere i effektive og samfunnsøkonomiske løsninger, og forhåpentligvis føre til en mer brannsikker hverdag.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvordan man kan få menigmann til å engasjere seg i brannsikring av egen bolig og eget boligområde.

Din siste aha-opplevelse?

Det er mange felles problemer knyttet til bybranner og skogbranner. Resultater fra forskning på bush-fires i Australia kan være anvendelige når vi skal utvikle brannsikringstiltak for norske trebyer.