teknologirådet logo

Inn i teknologirådet

  • Publisert 19.09.12

Andy Booth, spesialist på miljøteknologi og seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi, er oppnevnt som nytt medlem av Teknologirådet.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi – for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Booth brenner for miljøteknologi. Som forsker har han lang erfaring fra studier av hvordan forurensning påvirker naturen. Han får nå en gyllen sjanse til å studere forskningsresultaters vei fra laboratoriet og ut i samfunnet, og følge dem helt opp til regjeringsnivå og ut i den offentlige debatten.