Olje og gass


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Flyndre i farris

Det er vel og bra å lagre CO2 under havets bunn. Men hva om den begynner å lekke?

Gemini.no logo

Verdifull offshore-varme

Teknologi for oppvarming av olje- og gassledninger på havbunnen har spart Statoil for milliarder.

Oljeduellen

Begge anser seg som teknologioptimister, men de er uenige om hvor raskt oljereservene våre skal tømmes.

Gemini.no logo

Anker i fritt fall

Et 13 meter langt anker på 80 tonn testes nå ut som nytt forankringskonsept for oljeplattformer.

BRENNENDE IS?

Nei, dette er ikke is, men hydrater – islignende krystaller […]

Finn proppen

Ein trykkpuls gjennom røyrleidningen finn kor proppane sit, og oljeselskapa sparer store beløp.