Blueprint av oljerigg

LedaFlow kommersialiseres

Kongsberg Oil &Gas Technologies (KOGT) lanserte nylig flerfasesimulatoren LedaFlow mot olje- og gassindustrien. Simulatoren er resultatet av et åtte år langt utviklingsløp i tett samarbeid mellom SINTEF, Total, og ConocoPhillips som KOGT har utviklet videre til et kommersielt produkt.

LedaFlow tilbyr vesentlig forbedret funksjonalitet, fleksibilitet og nøyaktighet ved strømningssimuleringer, og kan redusere risikoen og øke ytelsen under drift av olje- og gassinstallasjoner. LedaFlow har også en forbedret oppløsning under modellering, og gir bedre og mer nøyaktig visualisering av flerfasestrømmen enn eksisterende produkter