Utvider flerfaselaboratoriet

Trondheim får nå to nye oljelaboratorier til 33 millioner kroner. Bakteppet er utfordringer knyttet til ilandføring av olje, blant annet fra nordområdene.

De to nye laboratoriebyggene skal stå ferdig seinhøsten 2008 og blir en utvidelse av SINTEFs flerfaselaboratorium, fra før det største anlegget i sitt slag i verden.

– Vi gjør dette blant annet for å framskaffe viten om oppførselen til tunge oljer i undersjøiske transportledninger for olje og gass. Denne kunnskapen blir viktig ved planlegging av rørsystemene som skal bringe olje inn fra havbunninstallasjoner i nordlige farvann.

Det sier Jon Harald Kaspersen, forskningssjef ved avdelingen Brønnstrømsteknologi hos SINTEF Petroleums forskning, som Flerfaselaboratoriet sorterer under.