FLERFASELABORATORIET PÅ SINTEF FORNYES

Verdens største laboratorium for studier av fullskala flerfase rørledningstransport i Trondheim skal nå oppgraderes. Formålet med laboratoriet er å sikre stabil transport av ubehandlet brønnstrøm (flerfase) over stadig lengre distanser. Resultater fra laboratoriet har i stor grad vært med på å prege dagens og framtidas utvinning av olje og gass til havs. (Åsgård, Ormen Lange og Snøhvit.)

Målet med oppgraderingen er å styrke laboratoriets muligheter til å støtte utviklingen av multidimensjonale beregningsmodeller – samt transport av reelle hydrokarboner (coldflow) over svært lange strekninger. Den planlagte investeringen er på ca 70 MNOK. Av disse investerer SINTEF 20 MNOK. Byggestart vil sannsynligvis bli like etter sommeren.