Bedre flyt i røret

Å føre en ubehandlet brønnstrøm med vann, olje og gass, gjennom oljerør er ikke enkelt. Sammen med oljeselskapene ConocoPhillips og Total har SINTEF jobbet med ny teknologi på området siden 2002. Nå slippes første versjon av dataprogrammet LedaFlow til eksterne brukere. Verktøyet for beregning av flerfasestrømning vil kunne beregne og visualisere væskeplugger, faseoverganger og andre sentrale parametre for å kontrollere prosessene.

Saudi Armco, ENI, Chevron og Shell, som deltar i et teknologiforum, vil starte med å teste ut teknologien for å avgjøre om de kan basere tunge beslutninger om feltutbygging på dette. Kongsberg Oil&Gas står for kommersialisering av teknologien, og det brasilianske olje-selskapet Petrobras har allerede signert kontrakt med dem.