board room

Energistrategisk tenketank

Sammen med Olje- og energi-departementet ønsker NTNU og SINTEF å opprette en tenketank for å diskutere viktige, energistrategiske spørsmål.

De to institusjonene vil med dette styrke lagspillet i det norske «energilaget». Tanken er å fokusere på dagens betydelige forskningsinnsats og de nye mulighetene den fører med seg.