Nye oljelaboratorier for flerfase

I høst innviet SINTEF to nye oljelaboratorier til 35 millioner kroner for forskning på flerfaseteknologi. Laboratoriene vil gi viten som trengs for å få ilandført olje og gass fra framtidige offshorefelt på store dyp og langt fra land. De nye laboratoriene er en utvidelse av SINTEFs flerfaselaboratorium, fra før det største anlegget i sitt slag i verden.

Flerfaseteknologien gjør det mulig å frakte ubehandlet brønnstrøm – olje, gass og vann – i én og samme rørledning over lange distanser på havbunnen, og er en viktig årsak til at oljeindustrien i dag kan ha komplette utvinningsanlegg på havbunnen – og oljearbeiderne på land. Flerfaseteknologien har også gjort det mulig å bygge ut olje- og gassfelt som ellers ikke ville vært lønnsomme.