Oljebrønner

Forlatte oljebrønner kan lekke

Oljebrønner som ikke er i bruk, skal i utgangspunktet plugges permanent med sement før de forlates. Nå har Petroleumstilsynet (Ptil), sammen med SINTEF og Wellbarrier, undersøkt tilstanden på de midlertidige brønnene på sokkelen og funnet at 193 brønner er midlertidig stengt og forlatt. To av brønnene klassifiseres i rød kategori – noe som betyr at én barriere er borte og at det er problemer med den andre. Slike brønner kan ha lekkasje til overflaten. Ptil ser alvorlig på saken.