Nye bøker: Integrerte operasjoner

Tom Rosendahl og Vidar Hepsø (red.):

Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development

IGI Global

I olje- og gassindustrien er integrerte operasjoner (IO) et samlebegrep for nye driftsformer, samhandling, arbeidsprosesser og metoder som blir gjort mulige ved bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Boka er den første som behandler IO ut fra et helhetlig perspektiv, hvordan menneskelige og tekniske ressurser skal spille sammen for å skape varige forretningsmessige effekter. Den tar for seg metoder knyttet til utvikling og spredning av IO innenfor og på tvers av selskaper. Dette omfatter også planlegging, teamutvikling, lederskap, læring og HMS. Praktiske eksempler/case viser arbeidsformen i praksis.

En rekke forskere fra NTNU og SINTEF har levert bidrag til denne boka, som vil være en nøkkelreferanse for alle som er interessert i eller arbeider med IO i olje- og gassindustrien.