Nesten-ulykker rapporteres ikke

  • Publisert 05.12.12

En undersøkelse om pålitelig IKT i energisektoren har avslørt over 50 hendelser som kunne ha medført tap av liv, fordi kommunikasjonsteknologien sviktet.

Foto: Paul S. Amundsen/NTNU Info

Rundt halvparten av disse var knyttet til olje- og gassvirksomhet – og ingen av disse ble rapportert til Petroleumstilsynet.

NTNU-forskerne som gjennomførte undersøkelsen for Det Norske Veritas, har nå utviklet retningslinjer for IKT i energisektoren, som skal bidra til sikrere programvareutvikling.