BRENNENDE IS?

Nei, dette er ikke is, men hydrater – islignende krystaller som brenner siden de består av svært mye naturgass. Slike hydrater kan dannes når olje, gass og vann fraktes i samme rør, og er et stort problem for oljeselskapene. Uten mottiltak kan de i verste fall plugge røret helt. «Cold flow» er et begrep i SINTEF – og innebærer en nytenking i krigen mot hydrater i flerfaseledninger.

Filosofien går ut på å tolerere hydratene i stedet for å fjerne dem. Forskerne får hydratene til å ligne tørr snø i stedet for kram snø. Da skjer det ingen pluggdannelser; hydratene transporteres bare sammen med oljen.

Kilde: Marita Wolden, SINTEF