UFO i solnedgang?

Nei, dette er en liten vanndråpe fra et prosjekt ved SINTEFs Bergens-kontor som kan få stor økonomisk betydning for oljeselskapene. Prosjektet handler om hydrater: isliknende krystaller som kan dannes i rørledninger der olje og gass strømmer inn fra undervannsfelt.

Uten mottiltak, som i dag er dyre, kan hydrater tette til rørledningene. Nå er håpet tent om et billigere vern mot krystallene.

Sentralt i prosjektet står forsøk som viser hvordan vanndråper oppfører seg på forskjellige overflater når de er omgitt av ulike oljetyper.