hydrater

BRENNENDE IS?

Nei, dette er ikke is, men hydrater – islignende krystaller […]

Mysteriet på havbunnen

Paringsgroper for hval, undersjøiske vulkankratere – eller? Nå kan et 10 000 år gammelt mysterium være løst.

Strømmen gjennom dypet

Flere hundre meter ned i dypet, stillheten og mørket, strekker det seg et nettverk av rør. Inne i de kilometerlange ledningene fraktes vår tids mest verdifulle last. Her må ingenting gå galt.

Kald krig mot hydratene

Forskerne står foran et gjennombrudd: De vil bevise at olje kan fraktes opp fra dypet i alminnelige stålrør – uten isolasjon eller varmeførende innretninger. Slikt lukter penger.