Blueprint av oljerigg

Økt sikkerhet og flere oljemilliarder

Like før jul fikk Senter for boring og brønn for økt utvinning status som et av sju senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det vil bidra til økt sikkerhet offshore og ekstra oljemilliarder for Norge. IRIS, SINTEF, Universitetet i Stavanger (UiS) og NTNU etablerte senteret i fjor. Bedre boremetoder bedrer sikkerheten i boreoperasjoner og vil være raskeste vei til økt utvinning av olje og gass i eksisterende felt på norsk sokkel. Økt utvinning forlenger levetiden til feltene og gir ekstra milliarder inn i statskassen.