Økonomi

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Huseierne får svi

Dagens husbyggere påføres store merutgifter, uten å få annet tilbake enn falsk trygghet. Det skyldes Plan- og bygningsloven av 1997.