Ultralyd maskin

Kvinner velger bort sterilisering

I 2002 økte egenandelsbeløpet ved sterilisering for kvinner fra 268 kroner til 6079 kroner! SINTEFs Inger Johanne Bakken har påvist at etterspørselen etter slike inngrep sank momentant og dramatisk.

Hvert år valgte drøyt 5000 kvinner sterilisering før prishoppet. I de påfølgende fire årene har sykehusene bare utført rundt 1800 slike inngrep årlig.

Alle kvinner som ikke allerede ligger på sykehus av andre grunner, må betale for inngrepet. Bakken dokumenterer at det er i denne gruppa etterspørselen etter sterilisering har avtatt. Endringen har ikke gitt noen økning i aborttallene.

– Kvinnene i de aktuelle aldersgruppene må ha dekket sitt prevensjonsbehov på andre måter. Dette har ikke skjedd ved at menn steriliserer seg oftere. For her viser tallene ingen økning, sier Bakken.