MINIPORTRETTET: SANKSJONER OG GASS

Hva forsker du på nå?

Betingelsene for at internasjonale økonomiske sanksjoner skal virke etter hensikten. Økonomiske sanksjoner er et sterkt virkemiddel som snarere enn å ramme beslutningstakere direkte, ofte treffer politisk avmektige grupper med ødeleggende kraft. Spørsmålet blir hvordan man kan designe «smarte sanksjoner» som fører til ønsket atferdsendring hos politiske beslutningstakere uten at sivilbefolkningen blir sanksjonenes primære offer?

Hvilket forskningsprosjekt vil du sette i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

En studie av teknologiske og samfunnsmessige betingelser for bærekraftig gassbruk i Norge – økonomisk, industrielt og miljømessig. Herunder en kartlegging av ulike beslutningslogikker (teknologisk virkningsgrad, kostnadseffektivitet og det politisk mulige) og mulige vinn-vinn løsninger (for eksempel rensing og deponering av CO2). Et slikt prosjekt er tverrfaglig og inviterer til samarbeid med gode kolleger på Gløshaugen.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hva er betingelsene for at deponering av CO2 i oljebrønner i Nordsjøen er god klimapolitikk?

Din siste aha-opplevelse?

Muligheten for å bli et gissel for egne ambisjoner. Og Joseph Stiglitz’ bok Globalization and Its Discontents.