Dokument med dårlige økonomiske resultater

Bærum minst effektiv

I en undersøkelse som omfatter ti store norske kommuner, kommer Bærum klart dårligst ut når det gjelder effektivitet i de kommunale tjenestene, samlet sett. Det er sektorene barnevern, sosiale tjenester og kultur som er svakest, med høy ressursbruk og lav produksjon av tjenester.

Undersøkelsen ble utført av Senter for økonomisk forskning ved NTNU, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Ifølge Lars Erik Borge, som ledet prosjektet, kan Bærum kommune spare 300 millioner kroner hvert år ved å effektivisere driften.