Board room

Bedre styring av større prosjekter

Store prosjekter gjennomføres med en mengde usikkerhetsmomenter. Positive utfall kan ha positiv innvirkning på tids- og kostnadsrammer for prosjektet, mens negative utfall kan medføre at tids- og kostnadsrammer overskrides i større prosjekter. Telenor og Statoil har gått sammen med fire offentlige aktører (Statsbygg, Forsvaret, Statens vegvesen og Jernbaneverket) og satt fokus på usikkerhet i prosjekter.

Målet for prosjektet «Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter sett fra et eierperspektiv» er å forbedre måten å planlegge og styre større prosjekter på. Statoil er formell eier av prosjektet til 28 millioner kroner som skal gå fra 2006 til 2011. Fra akademia deltar BI, NTNU og SINTEF, og sistnevnte har også prosjektledelsen.