KÅRE HAR ORDET: Aksjefond et sjansespill

Aksjefondene er lastet med økonomer. Det hjelper bare så lite, ifølge en doktoravhandling skrevet av Lars Qvigstad Sørensen ved NHH i Bergen.

Aksjefondene som gruppe klarer likevel ikke å slå aksjemarkedet. Doktoravhandlingen er dårlig nytt for fondene, som jevnlig bruker tidligere års suksesser som dokumentasjon overfor nye fondssparere.

Ifølge Qvigstad Sørensen, som til daglig arbeider med risikoanalyse i et Sveits-basert selskap og har tatt for seg samtlige aksjefond som har investert på Oslo Børs mellom 1982 og 2008, er det liten hjelp i å velge fond på grunnlag av tidligere års resultater. Resultatene sier lite om fondsforvalternes dyktighet. Resultatene kan like godt skyldes tilfeldigheter, og den som velger aksjefond etter prestasjonslistene, lurer ofte seg selv. På den annen side er det klare tegn til udyktighet i de fondene som gjør det dårlig. Mange av dem har da også lukket underveis. Rundt 100 aksjefond har forsvunnet i løpet av det tidsrommet Qvigstad Sørensen har studert.

Det er nyttig og sunt at aksjefondenes prestasjoner underlegges en nøytral studie, men resultatene Qvigstad Sørensen legger frem, slår inn åpne dører for personer som følger godt med i aksjemarkedet.

En rekke ganger er det blitt påvist at aksjefondene i sine kundepresentasjoner selv velger inngangsåret for sine sammenligninger. Velger kunden å se på et annet tidsrom, kan resultatet bli et ganske annet.

Qvigstad Sørensen gir med sin doktoravhandling solid støtte til sentralbanksjef Svein Gjedrems ønske om å få flere indeksfond på banen. Indeksfondene speiler den totale utviklingen i aksjemarkedet og forvalter normalt langt billigere enn fondene som forsøker å slå (eller «outperform», som det heter i bransjen) markedet.

En annen vei å gå enn den Qvigstad Sørensen går for, er å følge de gode forvalterne i stedet for fondene. Problemet at gode forvaltere er en etterspurt vare som lett flytter på seg.