Kapitalisme skaper fred

En åpen økonomi og et fritt marked forebygger væpnede konflikter. Det er konklusjonen professor Indra de Soysa og kolleger trekker etter å ha sammenholdt data om konflikter med data for økonomisk frihet – og kontrollert for en rekke andre variabler som kan påvirke risikoen for væpnede konflikter.

– Studien viser at økonomisk frihet teller mer enn faktorer som demokrati og godt styresett når det gjelder å forebygge væpnet konflikt, sier de Soysa, som leder NTNUs forskningsprogram for globalisering. Studien ble gjennomført i samarbeid med Institutt for fredsforskning (Prio) og baserte seg på Prios database over konflikter siden 1970.