NYE BØKER: Om europeisk energi

Gunnar Fermann (red.)

Political Economy of Energy in Europe – Forces of Integration and Fragmentation

Berliner Wissenschafts-Verlag

Denne bredt anlagte boka behandler en rekke spørsmål: Hva gjør energi til en strategisk ressurs, og hva betyr det for forståelse av energisikkerhet? Hva gjør, og hva kan EU gjøre for å styrke sikkerheten? Vil Statoil-Hydro-fusjonen svekke innovasjonskraften på norsk sokkel mer enn den vil gagne internasjonaliseringsbestrebelsene? Hvilket bidrag til økonomisk utvikling yter energiteknologisk innovasjon? Kan teknologi for fanging og lagring av CO2 harmonisere økonomiske, industripolitiske og klimapolitiske mål?

Boka er aktuell i lys av at energibruk står for en stor andel av den menneskeskapte drivhuseffekten; at EU importerer 50 prosent av sin energi; og at en stor andel av norske investeringer, BNP og eksportinntekter går til eller stammer fra oljesektoren.

Redaktør og bidragsyter Gunnar Fermann er førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU.