sykeseng

Gang på gang på sykehus

Mer enn 12 prosent av alle utskrevne voksne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivning. For pasienter 80 år og eldre var andelen så høy som 16 prosent. De fleste av disse pasientene blir reinnlagt ved det samme sykehuset de ble skrevet ut fra. Unntakene var Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

De fleste av pasientene som reinnlegges etter utskrivning fra disse sykehusene, havner på sitt lokalsykehus. Det er SINTEF Teknologi og samfunn som har analysert reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 ved bruk av personidentifiserbare data.