Energi og miljø

Laste ikon
LASTER INNHOLD

Under Afrikas sol

Solceller kan langt på vei løse Afrikas energiproblemer. Men motkreftene er mange.

Gemini.no logo

Havmøller tek bølgjen

Ein ny type vindmøller er på veg opp frå teiknebrettet. Dei står til havs og trekker energi ut av vind – og av bølgjer.

Hypp på hydrogen

”I framtida går det kanskje rør med hydrogen fra norge til kontinentet, slik vi i dag eksporterer naturgass”

TEMA: Krigen om klimaet

Det er opplest og vedtatt at klimaet er i dramatisk endring – og at mennesket har skylda. Kan vi være så sikre på det?

KORTNYTT

Fant kullskatt

Fire NTNU-studenter hadde sommerjobb i Statoil med å kartlegge kullforekomster […]

Gemini.no logo

Tettar hol med vatn

Ei spesiell vassblanding hindrar sand i å øydeleggje for oljeutvinning. Blandinga kan også nyttast til å tette veggar i tunnelar og stoppe erosjon.

KORTNYTT

Olje i is

I et tre-årig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statoil og […]

Lyn i laboratoriet

For å teste om transformatorer, kabler og kraftledninger tåler lynnedslag, […]

Høy på EU-midler

– Vi har nå fått kontakt med selve «indrefileten» av europeisk FoU innen bioenergi. Det må utnyttes!