Håndtrykk

Hedret for seismikk

Professor Bjørn Ursin er en nestor innen seismikk, både i Norge og internasjonalt. Han mottok nettopp The Erasmus Award fra European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE). Prisen har høy prestisje, og gis til et medlem av EAGE for livslang vitenskapelig ytelse og ekstraordinære, varige bidrag til ressurskartlegging og -utvikling.