Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Trekull for solcellesilisium

Forskere ved SINTEF Materialer og kjemi har langt på vei greid å rense råmaterialene treflis og trekull så de oppfyller kravene for solcellesilisium. Karbon er en innsatsfaktor i prosessen med å produsere silisium. Dette må være svært rent for å kunne produsere høyrent silisium til solceller. Særlig viktig er det å ha et lavt innhold av fosfor og bor. I et spesialdesignet høytrykksanlegg ved SINTEF har det vært kjørt flere pilotforsøk med å rense treflis for fosfor og bor. Resultatene har vært lovende.