Direktør for klimateknologi

SINTEF har i dag en internasjonalt ledende posisjon innen forskning og utvikling på fornybar energi, CO2-håndtering, effektiv energibruk og annen miljøteknologi, men ønsker å styrke innsatsen ytterligere på området. Som et ledd i dette arbeidet er Nils A. Røkke utnevnt som direktør for klimateknologi i SINTEF. Siden 2002 har han vært koordinator for SINTEFs forskning på naturgass og håndtering av CO2 fra kull- og gasskraftverk.

Røkke er kjent som en av verdens fremste eksperter på CO2-håndtering og har i mange sammenhenger blitt omtalt som «CO2-generalen». Internasjonalt leder Røkke flere av EUs forskningsprosjekter på området og sitter i programstyret for EUs store demoprosjekt på CO2-håndtering.