Elektronikk i tøffe omgivelser

Begrensede oljeressurser og høye oljepriser aktualiserer bruk av smarte brønner i petroleumsindustrien. For å kunne utvikle intelligente olje- og gassbrønner trengs det elektronikk som oppfører seg feilfritt i høy temperatur over lang tid. Feil i instrumenteringssystem krever imidlertid avbrudd i produksjon og høye kostnader, og det svakeste leddet i elektronikksystemer er ofte den elektriske forbindelsen mellom ulike komponenter.

Rolf Johannessen ved SINTEF IKT disputerte i august med dette som tema.

Den grunnleggende teknologien i oppgaven hans kan også benyttes på andre tøffe

elektronikkområder. Det kan være overvåking og kontroll av geotermisk energiproduksjon, eller i kontrollsystem for motorer og eksossystem i bilindustrien for å minske energiforbruk og utslipp.