Forlenger norsk oljealder

En «stille revolusjon» brer seg i dag i hele den inter nasjonale petroleumsindu strien: Avansert informasjonsteknologi gjør det mulig å fjernstyre offshore olje- og gassfelt fra land, og øke sikker heten og produksjonen. Dette øker verdien av feltene, samtidig som de kan holdes lenger i produksjon, slik at ressursene i reservoaret utnyttes bedre. Det kalles integrerte operasjoner, og bare på norsk sokkel har Oljeindustriens Landsforening beregnet at teknologien vil øke produksjonsverdien med 300 milliarder kroner. Et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Siemens skal utvikle nye model ler for styring og optimalisering av hele produksjonssystemet, fra havbunnen til prosessanlegget på plattform eller land.