Blueprint av oljerigg

CO2-alliansen

CO2-alliansen Hordaland Olje & Gass (HOG) har samlet en allianse av ledende forskningsmiljø som jobber for at norske miljø skal få være med på utviklingen for fangst -, rense -, transportog deponeringsteknologi på Mongstad. CO2-alliansen består av NTNU, Universitetet samt Høgskolen i Bergen, SINTEF, Christian Michelsen Research, Unifob, International Research Institute of Stavanger (IRIS), IFE, UiO, NGU, Tel-Tek, Universitetet i Stavanger og HOG. Ifølge HOG er mer enn 500 norske forskere og ingeniører klare til å bidra i utviklingen ved Mongstad, men har så langt ikke fått slippe inn i CO2 –testsenteret. Foto: Inst. for produktdesign Foto: SINTEF Helse