fabrikkpipe

For dyrt med fangst/lagring

Direktør for klimateknologi i SINTEF, Nils Røkke, mener at verdens første fullskalaanlegg for CO2-fangst kan komme rundt 2015, men at det neppe er Norge som blir først ute.

Norges muligheter er små etter at regjeringen besluttet å utsette avgjørelsen om bygging av fullskala CO2-fangst på Mongstad til 2014.

Både Australia, Storbritannia og Canada har høy aktivitet og ligger langt fremme, men Abu Dhabi kan komme til å bli aller først.

Røkke tror vi må vente til etter 2020 før fangst og lagring av CO2 (CCS) kan bli lønnsomt etter vanlige forretningsmodeller. Forutsetningen er at det må bli billigere enn å kjøpe kjøp av kvoter.

CO2-håndtering er ifølge Røkke lønnsomt kun enkelte steder i dag. Slik som i industriell produksjon av gass og ammoniakk og steder hvor man kan bruke CO2 til økt oljeutvinning – ofte sammen med vanninjeksjon. For økt oljeutvinning betaler man 50–60 dollar pr. tonn CO2 og da kan man få dette til å gå ihop økonomisk slik man gjør det for eksempel i Canada.