Laks – en miljøvinner

Fisk er sunt for kroppen, men også for klimaet. Det viser et miljøregnskap SINTEF har laget for Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Forskningsprosjektet viser at ett kilo laks levert til for brukeren i Frankrike, fører til et utslipp tilsvarende 3 kilo CO2- ekvivalenter. Tilsvarende for storfe er 15,8 kilo CO2-ekvivalenter, svinekjøtt 6,4 kilo CO2-ekviva lenter og for kylling 4,6 kilo CO2-ekvivalenter.